ความลับทางจิตวิทยา – ep4

  ความลับทางจิตวิทยาอีกตัวอย่างหนึ่งจากกรณีแพทย์ในต่างประเทศรายงานว่าคนไข้รายหนึ่งมีอาการขาอ่อนแรง ตามองไม่ชัด และเป็นลมชัก ระบุว่าความตกใจขวัญผวาเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางกายได้ เธอย้ำคิดย้ำทำด้วยการล้างตาตัวเองเพราะรู้สึกว่าตามองไม่เห็น เป็นฝ้ามัว ทั้งๆ ที่หมอตรวจตาแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่เธอยืนยันว่าเธอป่วย จึงทำเช่นนั้นเพราะคิดว่าจะช่วยให้ตาสว่างขึ้นหลังตื่นนอนตอนเช้า แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าตามืดมัวลงไปอีกทั้งๆ จักษุแพทย์ตรวจหลายครั้งไม่พบความผิดปกติ หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่านาซีโบเป็นผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือ เป็นผลทางลบของความเชื่อ ส่วนพลาซีโบเป็นผลทางบวกของความเชื่อที่มีประโยชน์ (beneficial effect) 

Read more

ความลับทางจิตวิทยา – ep5

    ขอกล่าวถึงความลับทางจิตวิทยาว่าด้วยนาซีโบต่อจากตอนที่ 4 นาซีโบร้ายแรงกว่าพลาซีโบเพราะเป็นผลจากโรคติดต่อทางความเชื่อ แต่ผลที่เกิดทั้งสองอย่างเป็น “ความรู้สึกเจ็บป่วยที่เกิดจากจิตใจ (psychogenic)” มีรายงานการทดลองติดตั้งอุปกรณ์บนศีรษะ กลุ่มที่หนึ่งบอกว่าคนหนึ่งว่าอุปกรณ์นี้จะปล่อยกระแสไฟฟ้าทำให้คุณปวดศีรษะอย่างรุนแรง แล้วให้บอกต่อๆ กันไป และกลุ่มที่สองไม่บอกอะไร โดยที่ทั้งสองกลุ่มไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าแต่อย่างใด พบว่ามีหลายคนในกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าปวดศีรษะรุนแรงในระหว่างการทดลอง ส่วนกลุ่มที่สองบอกว่ารู้สึกเฉยๆ  ยังมีการทดลองเกี่ยวกับความรู้สึกคันโดยการทาสารที่ไม่ก่อให้เกิดความคัน กลุ่มที่บอกก่อนว่าใครที่ทาน้ำยานี้แล้วจะทำให้คันและให้บอกต่อๆ ในกลุ่มเพื่อน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่บอกอะไร

Read more

ความลับทางจิตวิทยา – ep6

เมื่อปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505) ที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในนอร์ท คาโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดโรคประหลาด เรียกว่า “โรคแมลงปีกแข็งเดือนมิถุนายน (June Bug Epidemic) มีคนงานทอผ้าป่วยราว 60 คน มีอาการมึนงง คลื่นไส้ เวียนศีรษะ

Read more