ข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ด้วยตัวคุณเอง

จากอุบัติการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่อขึ้นใหม่ มีชื่อเดิม คือ Novel Coronavirus 2019 และ 2019-nCov  เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) จังหวัดหูเป่ย (Hubei)  สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more