การพิมพ์ Barcode ด้วยโปรแกรม Excel

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ สินค้าขณะขาย ยอดการขาย จำนวนสินค้าคงคลัง หรือใช้เพื่อตรวจสอบตัวบุคคล เราสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner) ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูล หรือการอ่านด้วยสายตา บาร์โค๊ดมีการ พัฒนาไปมาก มีหลายมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน สำหรับมาตรฐานเกี่ยวกับบาร์โค๊ดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐาน เช่น

EAN-13: European Article Numbering (EAN) นิยมใช้ในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย
EAN-8: European Article Numbering (EAN) ใช้สำหรับสินค้าขนาดเล็ก
PDF417
ISBN (International Standard Book Number)
ISSN and the SISAC Barcode (International Standard Serial Numbering)
UCC/EAN-128: Code 128
ฯลฯ

(cr: http://grandzebu.net/)

สำหรับผู้ใช้บาร์โค้ดมาตรฐาน EAN-8 และ EAN-13 ต้องดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมแปลงรหัส

  1. ไฟล์ติดตั้งแบบ .exe จาก http://grandzebu.net/informatique/codbar/setup_codeEAN13.exe
  2. ไฟล์ฟอนต์บาร์โค้ด EAN-13 (C:/Windows/Fonts ชื่อ Code EAN13) จาก
    http://grandzebu.net/informatique/codbar/ean13.ttf

 การติดตั้งโปรแกรมแปลงรหัส

  1. ดับเบิลคลิกไฟล์ exe ที่ดาวน์โหลด

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบาร์โค๊ดมาตรฐาน EAN-13

2. จากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าจอของการติดตั้งโปรแกรม ก็ให้ดำเนินการไปตามคำแนะนำ ที่ปรากฏบนหน้าจอในแต่ละขั้นตอนจนเสร็จสิ้น สุดท้ายจะพบไอคอนโปรแกรมบน Desktop ดังรูป

ไอคอนโปรแกรม Code EAN13 ที่เดสค์ท็อป

  1. ติดตั้งฟอนต์ EAN13 เข้าไปในโฟลเดอร์ Fonts โดยจะคัดลอกไฟล์ EAN13.ttf ไปวางในโฟลเดอร์ Fonts หรือ Install New Font

ขั้นตอนการพิมพ์แถบบาร์โค้ด
1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
2. กรอกรหัสตัวเลขในช่องทางซ้าย Type your code here  จำนวน 12 หลัก โดยมาตรฐาน EAN-13 จะมีตัวเลข 13 หลัก แต่หลักสุดท้ายเป็นหลักที่ใช้ตรวจสอบ (Checksum Digits) ซึ่งคำนวณจากตัวเลข 12 หลักแรก

โปรแกรมแปลงรหัสสำหรับบาร์โค๊ดมาตรฐาน EAN-13

  1. คลิกที่ปุ่ม Copy
  2. เปิดโปรแกรม MS Excel ขึ้นมา ดับเบิลคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง แล้วคลิกเมาท์ปุ่มขวา เลือก Paste (วาง) ลงในเซลล์นั้นๆ

วาง Code String ในโปรแกรม Excel และเลือกแบบตัวอักษร

5. เลือกฟอนต์ Code EAN13


บรรณานุกรม
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samroeng&month=06-2008&date=20&group=3&gblog=20
ครูเอก การพิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด (Barcode) ด้วยโปรแกรม Excel 20 มิถุนายน 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *