ข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ด้วยตัวคุณเอง

จากอุบัติการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรค COVID-19 (Coronavirus disease 2019) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่อขึ้นใหม่ มีชื่อเดิม คือ Novel Coronavirus 2019 และ 2019-nCov  เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) จังหวัดหูเป่ย (Hubei)  สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more

การพิมพ์ Barcode ด้วยโปรแกรม Excel

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ สินค้าขณะขาย ยอดการขาย จำนวนสินค้าคงคลัง หรือใช้เพื่อตรวจสอบตัวบุคคล เราสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner) ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูล หรือการอ่านด้วยสายตา บาร์โค๊ดมีการ พัฒนาไปมาก มีหลายมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน สำหรับมาตรฐานเกี่ยวกับบาร์โค๊ดที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกนั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลายมาตรฐาน เช่น EAN-13: European

Read more

การประเมินผลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

หลังจากองค์กรนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้พัฒนางานและได้รับการรับรอง ISO 9001 แล้ว องค์กรควรประเมินผลการใช้ระบบนี้ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพ ขวัญ และกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยการเลือกงานภายในขอบเขตระบบบริหารคุณภาพ และเลือกใช้วิธี CIPP model ประกอบด้วยด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

Read more

สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน

การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนการคัดกรองคนเข้าทำงาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้คนทำงานตรงกับงานมากที่สุด บางแห่งทดสอบข้อเขียน และทดสอบการปฏิบัติงานก่อนการสัมภาษณ์ บางแห่งเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเดียว หลายคนที่เคยหรือไม่เคยผ่านการสัมภาษณ์ คิดว่าการสัมภาษณ์เป็นเรื่องใหญ่ การสัมภาษณ์เป็นการสืบสวนสอบสวนที่ต้องเผชิญหน้ากับกรรมการหน้าดุๆ กลัวการสัมภาษณ์ ประหม่า ตื่นเต้น ตอบคำถามไม่ถูกใจกรรมการเพราะขาดความรู้ อ่อนซ้อมตอบคำถาม ความคิดตะกุกตะกัก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือกดดันตนเอง  ดังนั้น ขอนำเสนอประสบการณ์ของผู้เขียนทั้งในฐานะผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และกรรมการสัมภาษณ์ในหลายๆ ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางทางสำหรับน้องๆ

Read more

พืชมีพิษร้ายแรง ตอนที่ 1

    ในตำนานกรีกโบราณกล่าวว่า แม่มดมีเดีย (Medea) หลานสาวของสุริยะเทพฮีลิออส (Helios) ใช้ต้นอะโคไนท์ (Aconite) ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งแถบยุโรป ทำยาพิษนำไปทาชุดและมงกุฎของหญิงสาวนางหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานกับอดีตสามีของเธอจนตาย และยังใช้อะโคไนท์ผสมลงในถ้วยไวน์เพื่อฆ่าราชาธีซุส (Theseus) แห่งเอเธนส์ เป็นบันทึกเรื่องราวของพืชมีพิษร้ายแรง หรือเรียกว่า “พฤกษามหันตฆาต” ในยุคแรกๆ ก่อนปีคริสต์ศักราช 590

Read more

พืชมีพิษร้ายแรง ตอนที่ 2

    ชนเผ่าพื้นเมืองในอัฟริกา ชุบปลายลูกธนูและหอกด้วยสารพิษจากพืชมีพิษร้ายแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อล่าสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งปกดิจะล่มสัตว์ขนาดใหญ่ไม่ได้ สารพิษที่ใช้ได้มาจากพิษงู พืช ตัวอ่อนแมลง แมงมุม และคางคก พรานป่าอัฟริการู้จักเลือกใช้พืชมีพิษ เช่น ดอกหางกระรอก (Tail flower หรือ Poison rope) เป็นพืชในสกุลสโดรแฟนดัส (Strophantus) 

Read more

พืชมีพิษร้ายแรง ตอนที่ 3

    น้อยหน่า (Annona squamosa) วงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) ในเมล็ดมีสารพิษชื่อแอนโนนิน (annonin) มีฤทธิ์ฆ่าเหา แมลงศัตรูพืช แมลงสาบ ยุง เห็บ หมัด  ตอนเป็นเด็ก คุณครูเอาเมล็ดมาบดให้แตกแล้วแช่ไว้ในน้ำคืนหนึ่ง นำน้ำหมักมาชโลมผมกำจัดเหาได้ชะงัก รวมทั้งหิดตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า รูปที่

Read more

พืชมีพิษร้ายแรง ตอนที่ 4

    ในยุโรปนำพืชมีพิษร้ายแรงโดยใช้สตริกนินป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 สตริกนินเป็นสารไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในแอลกอฮอล์และสารละลายอินทรีย์ มีรสขม มีพิษร้ายแรงถึงตายในคนและสัตว์ต่างๆ ในคนปริมาณที่พิษทำให้ตายคือ 15-30 มิลลิกรัม สตริกนินเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ดูดซึมผ่านเยื่อบุนัยน์ตา/ปาก และการกิน  นักเขียนชอบนำอาการของคนที่ได้รับพิษจากสตริกนินมาเป็นส่วนประกอบของนวนิยายและภาพยนตร์ ในอดีตนิยมใช้ผสมเหยื่อกำจัดหนู  ตุ่น และหมาป่า ระดับความเป็นพิษผ่านทางการกินมีค่า

Read more

พืชมีพิษรายแรง ตอนที่ 5

    ลูกดอก ลูกธนูอาบยาพิษ จัดเป็นอาวุธไม้ตายในยุคโบราณ ชนพื้นเมืองในอเมริกาใต้ อัฟริกา และเอเชีย นำยางไม้จากพืชมีพิษร้ายแรงทาหัวลูกดอกเพื่อยิงสัตว์ทำให้สลบจนถึงตาย ในยางไม้ชนิดหนึ่งมีสารพิษชื่อว่า แอนเทียริน (Antiarin)  มีอยู่ในต้นยางน่อง (Upas tree)  คำว่า Upas เป็นภาษาชวา ประเทศอินโดนีเซีย หมายถึง

Read more

อีเอ็มบอลล์ (E.M. Ball) บำบัดน้ำเสีย

    มีข่าวการใช้ “อีเอ็มบอลล์ (E.M. Ball)” ใส่ลงไปในน้ำที่ท่วมขังโดยคาดหวังว่าจะช่วยทำให้น้ำเน่าเสียกลายเป็นน้ำดี…เชื่อหรือไม่…? เนื่องจากสารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในน้ำเกิดการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียพวกที่ใช้อากาศในการหายใจ (Aerobic bacteria) ย่อยสลายสารโปรตีนแล้วปลดปล่อยแอมโมเนีย (NH3) แก๊สไข่เน่า (H2S) มีเทน (CH4) และอื่นๆ ออกมาทำให้น้ำเน่ามีกลิ่นเหม็น ออกซิเจนในน้ำถูกใช้ไปจนเหลือน้อยทำให้สัตว์น้ำและพืชน้ำตายมากยิ่งขึ้น น้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้นด้วย

Read more

ผงซักฟอกกับปัญหาน้ำเน่าเสีย

    หลายๆ พื้นที่ภาวะน้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วมีรายงานข่าวการใช้ผงซักฟอกช่วยทำความสะอาดอาคาร บ้านเรือน สิ่งของ เครืองใช้ พื้นถนน ฯ กำจัดคราบไคลสิ่งสกปรก ปล่อยน้ำชะล้างไหลลงสู่น้ำท่วมขังที่ยังไม่แห้งสนิท รวมทั้งแม่น้ำลำคลองธรรมชาตินั้น จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมากยิ่งขึ้น…จริงหรือไม่..? ด้วยเหตุที่ผงซักซักฟอก (detergen) ประกอบด้วยฟอสฟอรัส (phosphorous) ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญของพืชและสัตว์ เป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับการสร้างกระดูกและฟันที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่วนในพืชและสัตว์พบว่าฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของ DNA, RNA

Read more

ไขความจริงจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

    ในอดีตคนทั่วไปจะไม่รู้จักคำว่า “ดีเอ็นเอ (DNA)” นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่เข้าใจในเรื่องดีเอ็นเอ แต่ปัจจุบัน DNA กลับมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างแพร่หลายแทบทุกวงการ ตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร การพิสูจน์หลักฐานหรือตรวจเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และการจำแนกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามที่พบเห็นได้ในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือการรายงานข่าว เช่น การสืบสวนกรณีอื้อฉาวทางเพศระหว่างประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันกับนางสาวโมนิกา ลูวินสกี

Read more

หมู่โลหิตหายาก

    หมู่โลหิตหายาก หรือหมู่โลหิตพิเศษ หรือหมู่โลหิตระบบอาร์ เอช ลบ (Rh-negative) เป็นหมู่โลหิตที่มีความซับซ้อนมาก โดย D แอนติเจนของหมู่โลหิตระบบ Rh มีความสำคัญมากในการถ่ายโลหิตรองมาจาก A และ B แอนติเจนของหมู่โลหิตระบบ ABO เนื่องจากแอนติเจน

Read more

รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงเรื่องรู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลในระดับมหภาคที่สำคัญ ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งขัอมูลเชิงเปรียบเทียบที่แสดงถึงระดับการพัฒนาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงข้อมูลการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสมาชิกอาเซียน ขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนา อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา หรือผลผลิตในรูปแบบของบทความ

Read more

ไม้กลายเป็นหินที่โคราช

    ช่วงปิดเทอมปี 2554 มีโอกาสเที่ยวขึ้นภาคอีสานหนีน้ำท่วม…?…เดินทางมาตามถนนหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ลัดเลาะข้ามเขาวังน้ำเขียว ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แวะชม “ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood)”  นำสิ่งประจักษ์และบันทึกความทรงจำมาบอกเล่าสู่กันฟัง เพื่อเพิ่มความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา (Paleontology)  ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สิ่งมหัศจรรย์แห่งแรกในเอเชียและลำดับที่

Read more

เทคโนโลยีการทำน้ำสะอาด

    น้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต มนุษย์ศึกษาค้นคว้าวิธีทำน้ำสะอาดที่ปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรคและสารพิษอันตราย การผลิตน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคประกอบด้วยกระบวนการหลัก ดังต่อไปนี้ ( 1 ) ขั้นตอนการเตรียมน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการ 1.1 กรองกำจัดเศษขยะหรือสิ่งเจือปนที่มากับน้ำจากธรรมชาติ 1.2 การตกตะกอนสิ่งเจือปนในน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำจำพวกอนุภาคคอลลอยด์ (colloid) 1.3 การแยกน้ำออกจากตะกอนด้วยวิธีทำให้น้ำส่วนที่ใสผ่านสารกรอง เช่น ทราย ถ่านแอนทราไซต์

Read more

เปิดเผยความลับการคำนวณอายุฟอสซิล

    เวลาที่เราได้มีโอกาสเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล (fossill) หลายคนคงเกิดความสงสัยอยากอรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีอายุผ่านมากี่ปีแล้ว ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย “เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (Carbon-14; C-14)” เทคโนโลยีคาร์บอน-14 ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนายวิลลาร์ด เอฟ. ลิบบี (Willard F. Libby) ลิบบีเป็นนักเคมีฟิสิกส์ที่เชี่ยวชาญด้านเคมีรังสี (radiochemistry) ชาวสหรัฐอเมริกา

Read more

ความลับทางจิตวิทยา – ep1

ย้อนไปเมื่อตอนเป็นเด็ก มักถูกผู้ใหญ่พูดขู่เสมอๆ ว่า “…อย่าปีนต้นไม้ เดี๋ยวผีดึงขา…” “…นอนสูง นกยูงจิกหัว…” “…มืดค่ำแล้วอย่าออกไปวิ่งเล่น ทางหน้าบ้านมีผีกระสือ..” ล้วนแต่ทำให้เด็กตัวน้อยๆ “ขวัญผวา กลัวสุดขีด และจำฝังใจ”  เด็กๆ วิ่งเล่นหกล่ม หากแม่รีบวิ่งมาโอบอุ้ม เด็กบางคนร้องเสียงดังมากขึ้น ราวกับว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัส ?? ที่เล่ามาล้วนเกี่ยวข้องกับ

Read more

ความลับทางจิตวิทยา – ep2

  ในวงสนทนาผู้สูงอายุ “…เมื่อวานไปหาหมอมา ให้ยาดีกว่าหมอที่ไปหาเมื่อเดือนก่อน ยาแรงดี กินแล้วหายเมื่อย หมอเก่าคนนั้นเลี้ยงไข้อยู่ได้…”  แต่พอได้ดูยาก็เป็นยาพาราเซทตามอลเหมือนกัน ยี่ห้อเดียวกัน มิลลิกรัมเท่ากัน แล้วทำไมถึงออกฤทธิ์ต่างกัน คงเป็นเพราะว่าหมอคนใหม่พูดแนะนำดีก็ได้  นี่คือตัวอย่างที่ทางจิตวิทยาเรียกว่า “พลาซีโบ (Placebo)” ญาติข้างบ้านคนหนึ่งดื่มน้ำมนตร์แล้วอ้างว่าหายป่วยจากอาการลมชัก ชาวพุทธและคริสต์โปแตสแตน์มีความเชื่อว่าน้ำมนตร์เป็นน้ำสิ่งศักสิทธิ์ (Holy water) ที่พระใช้เป็นสิ่งของแทนความสงบร่มเย็นให้แก่ผู้บูชา

Read more

ความลับทางจิตวิทยา – ep3

  หลายปีมาแล้วมีข่าวแพร่ออกไปในภาคอีสานว่าใครกินแตงโมแล้วจะเป็นโรคจู๋ หรืออวัยะเพศชายไม่แข็งตัว เกิดที่อำเภอนั้นอำเภอนี้ ช่วงนั้นผู้เขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช้าวันหนึ่งเห็นเพื่อนคนหนึ่งใบหน้าซีดเซียว เดินเข้ามาหาใก้ลๆ แล้วกระซิบว่า “เมื่อวานตอนกลางวันเรากินแตงโมเข้าไปมาก ตกเย็นป้ามาเห็นเปลือกแตงโมแล้วบอกเราว่า “….ใครกินแตงโม จะจู๋แน่ๆ ไม่ได้ยินข่าวหรือไง…” “…เราเลยนอนไม่หลับ เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ช่วยเราด้วย…” พอข่าวนี้แพร่ออกไปในวงกาแฟร้านหน้าตลาด ต่างวิพากวิจารณ์และลงความเห็นว่าเชื่อว่าเป็นจริง ทั้งๆ

Read more